Författar Arkiv

Släpvagn för B och BE-behörig

Släpvagn; utökad B-behörighet och BE-behörighet

Skrivet av admin Postad i Utbildningar

Vi erbjuder utbildning för utökad B-behörighet samt BE-behörighet.

B-behörighet: Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg. i totalvikt. Du får även dra en släpvagn som väger mer än 750 kg. i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Utökad B-behörighet: Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg. i totalvikt. Du får även dra en släpvagn som väger mer än 750 kg. i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg. För att få den utökade b-behörigheten måste du avlägga ett körprov (inget teoriprov) hos Trafikverket.

BE-behörighet: Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg. i totalvikt. Du får även dra en eller flera släpvagnar som väger mer än 750 kg. i totalvikt, förutsatt att släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Välkommen att höra av dig till trafikskolan för vidare information!

Teorimaterialet

Skrivet av admin Postad i Körkortstips

Vi rekommenderar dig att studera det som är aktuellt och intressant för dig just nu i utbildningen. Då blir det lättare att förstå och komma ihåg det du läst. Du lär dig bättre om du varvar teori (böcker, filmer etc. samt göra testerna) och praktik (körning hemma och på trafikskolan).

I vårt nya utbildningsmaterial Premium finns det olika sätt att studera på (interaktiv bok, filmer, intervjuer m.m.). Fråga oss på trafikskolan, så berättar vi vilka stora fördelar det finns med denna nyhet. Vi vill redan nu nämna att det här sättet att studera kommer troligtvis att, för dig i slutänden, innebära mindre antal lektioner ute i övningsbilen och därmed mindre antal pengar för din körkortsutbildning.

Det finns fortfarande möjlighet att köpa ett bokpaket och då består teorimaterialet av läroböckerna Trafikens grunder samt Köra bil. Du får även tre st. häften med vägmärken och vägmarkeringar, vägmärkesförteckning samt vägmärkestest.

För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns det möjlighet att köpa material av mer lättläst karaktär, samt finns det möjlighet för dig att boka tid med personal på trafikskolan som hjälper dig med testerna.

Visa image.jpeg i bildspel

Vår trafikskola är kvalitetssäkrad!

Skrivet av admin Postad i Aktuellt

Vår trafikskola är kvalitetssäkrad i samarbete med Unionen, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) samt Sveriges Trafikskolors Riskförbund (STR). Detta innebär att våra kunder vet att trafikskolan håller en god standard som arbetsgivare och att vi värnar om våra anställda.

Viktiga datum

Skrivet av admin Postad i Information

Aktuella tider för AM-utbildning (moped klass 1):

 • 2018-04-17
 • 2018-05-29
 • 2018-06-25

Aktuella tider för Riskutbildning 1 (kl. 8.15 – ca. 11.30):

 • 2018-04-27
 • 2018-05-17
 • 2018-06-08

Aktuella tider för Introduktionsutbildning (kl. 10.00 – ca. 13.30):

 • 2018-04-14
 • 2018-05-03 (observera kl. 16.30 – 20.00)
 • 2018-05-05
 • 2018-05-26

OBSERVERA att det numera går utmärkt att både boka och betala introduktionsutbildningen via vår e-handel.

Du hittar den under fliken ”Information”.

Vägen till ditt körkort

Skrivet av admin Postad i Vägen till ditt körkort

Introduktionsutbildning, körkortstillstånd, övningskörning, riskutbildning, kunskapsprov, körprov… att ta körkort är inte helt okomplicerat. Här reder vi ut begreppen och ger en komplett översikt av vägen till ditt körkort.

1. Introduktionsutbildning

Skrivet av admin Postad i Vägen till ditt körkort

För att få lov att övningsköra privat med personbil måste både handledare och elev genomgå en introduktionsutbildning. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. För att få bli handledare krävs körkort i minst 5 år under en 10-års period. För mer information se under rubriken ”Information; Introduktionsutbildning”.

2. Körkortstillstånd

Skrivet av admin Postad i Vägen till ditt körkort

Innan du börjar övningsköra måste du ansöka om körkortstillstånd, vilket du lättast gör på www.transportstyrelsen.se  När du ansöker om körkortstillstånd krävs, förutom själva ansökan, också att du fyller i en hälsodeklaration samt genomgår en synundersökning hos en optiker.

Det är Transportstyrelsen som prövar din ansökan om körkortstillstånd och syftet med denna prövning är att de ska bedöma om du kan antas bli en bra förare både sett ur hälsosynpunkt men även med hänsyn tagen till om du t.ex. har straffats för något brott. Vi rekommenderar dig att du skickar in ansökan i god tid, då det ibland kan vara lång handläggningstid hos Transportstyrelsen.

När Transportstyrelsen gjort sin prövning och beviljat dig körkortstillstånd, får du ett Bevis om körkortstillstånd och detta är giltigt i fem år. Kom ihåg att ditt körkortstillstånd måste vara giltigt för att du ska kunna påbörja din övningskörning samt även för att kunna genomföra teori- och förarprov!

3. Teori

Skrivet av admin Postad i Vägen till ditt körkort

Om den praktiska körkortsutbildningen går hand i hand med den teoretiska utbildningen utvecklas du snabbare och får en bättre förståelse för övningskörningen, vilket i sin tur kan innebära ett mer kostnadseffektivt upplägg på körkortsutbildningen.

Nu har vi elevcentralen Premium – det nya digitala läromedlet som utsetts till Sveriges bästa inom vår bransch. Detta underlättar inlärningen för dig med olika typer av inlärningssätt (via bl.a. skrift, intervjuer och filmer). Be receptionisten eller din trafiklärare att berätta mer.

Vi kan även tillhandahålla material på engelska.

4. Övningskörning

Skrivet av admin Postad i Vägen till ditt körkort

Det bästa sättet att lära sig köra bil på är att köra med en utbildad trafiklärare på trafikskola i kombination med privat övningskörning med handledare. Våra lärare på trafikskolan har erfarenhet och är lugna och metodiska i sitt sätt att lära ut . Vi vet vilka krav som ställs på dig som förare för att du ska klara av teori- och förarprov hos Trafikverket, samt vill vi ju givetvis att du därefter långsiktigt ska kunna klara dig på ett bra sätt ute i trafiken.

På vår trafikskola får du individuellt anpassade körlektioner. Vi strävar hela tiden efter att du som kund ska få en så effektiv och bra körkortsutbildning som möjligt. Har du möjlighet att aktivt öva hemma mellan körlektionerna, så utnyttja gärna det. Låt gärna din handledare åka med på körlektionerna – ett bra sätt att spara både tid och pengar.

5. Riskutbildning

Skrivet av admin Postad i Vägen till ditt körkort

Riskutbildningen är obligatorisk och består av två delar, nämligen Riskettan och Risktvåan (halkan). Båda delarna måste vara genomförda innan du gör teori- och körprov.

Riskettan, i samarbete med Antivåldsbyrån, är en teoretisk kurs som handlar om alkohol, droger, trötthet och övriga riskbeteenden ute i trafiken. Kursen pågår under ca. 3 timmar exkl. pauser och är lämplig att delta i när du hunnit ungefär halvvägs in i körkortsutbildningen (moment 8). Naturligtvis behöver du inte vara inskriven på vår trafikskola för att delta i Riskettan, utan du är som privatist också välkommen.

Risktvåan (halkan) görs i slutet av din körkortsutbildning på www.sturupraceway.com och bokas av din lärare på trafikskolan.

Bägge riskutbildningarna är giltiga i 5 år.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation vid provtillfällena (pass, id-kort, körkort ). Observera att förarbevis ej gäller som giltig legitimation. 

 

6. Kunskaps- och förarprov

Skrivet av admin Postad i Vägen till ditt körkort

Det är din trafiklärare som i samråd med dig planerar in kunskaps- och förarprov, vilka bokas hos Trafikverket (vänligen se deras hemsida för aktuella provavgifter). Proven kan göras samma dag, men du har även möjlighet att dela upp provtillfällena på två dagar. Observera dock att det är kunskapsprovet som alltid utförs först, samt att körprovet skall genomföras oavsett resultat på kunskapsprovet. Godkänt delprov är giltigt i 2 månader.

Du ska veta att bokningen av proven är preliminär och kan avbokas om du inte bedöms vara redo för proven.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation vid provtillfällena (pass, id-kort, körkort ). Observera att förarbevis ej gäller som giltig legitimation. 

Vår trafikskola

Skrivet av admin Postad i Om oss

Vi har en ambition att utföra en körkortsutbildning som motsvarar de förväntningar och krav du som kund har rätt att ställa på oss.

Vår pedagogiska inriktning grundar sig i att vi ser varje kund som en enskild individ. Du har själv en uppfattning om vad som är bäst för just dig och på vilket sätt du helst vill genomföra saker och ting. Vi är övertygade om att du kommer att lära dig fortare och på ett mer effektivt sätt om vi anpassar utbildningen utifrån dina behov. Vi har resurserna och gör allt för att använda dem på ett sätt så att du ska uppleva körkortsutbildningen som något positivt. DU är viktig för oss.

Vi som finns till för dig när det gäller din körkortsutbildning är trafikskolechef och trafiklärare Helene Hessel Dahlkvist, utbildningsledare och trafiklärare Helena Andersson samt trafiklärare Suzie Sjölin, Charlotte Dahlman, Mian Wilhelmsson och Ingela Ceihagen.

I receptionen arbetar Barbro Högborg.

Sjölin & Lantz trafikskola är medlemmar i Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR), som är en organisation för trafikskoleföretag vilka bedriver yrkesmässig förarutbildning. Förbundet bildades redan 1939 under namnet Sveriges Bilskolors Riksförbund (SBR).

Frågor och svar

Skrivet av admin Postad i Information

 • Vid vilken ålder får jag börja övningsköra?
  När du fyllt 16 får du lov att börja övningsköra.
 • Hur länge är körkortstillståndet giltigt?
  Körkortstillståndet är giltigt i 5 år.
 • Om jag blivit godkänd på teoriprovet, hur länge gäller det?
  Ett godkänt teori- eller körprov är giltigt i 2 månader.
 • Om jag blivit godkänd på riskutbildningen, hur länge gäller det?
  Riskutbildning del 1 och del 2 är giltiga i 5 år.
 • Får jag köra med flera lärare och får jag lov att byta lärare?
  Det är du som bestämmer med vem och med hur många lärare du vill köra. Vi rekommenderar dock att du kör med en, alternativt med två lärare. Vi på Sjölin & Lantz tycker att det är viktigt att du som elev trivs med din lärare. Om ni inte kommer bra överens så lär du dig inte lika bra. Hos oss får du alltid byta lärare om du vill.
 • Hur många gånger i veckan bör jag övningsköra?
  Vi rekommenderar två – tre lektioner per vecka, men det beror naturligtvis också på hur mycket du kan träna hemma på övningarna du lär dig på skolan. Aktiv träning hemma innebär så klart mindre antal lektioner på trafikskolan. Diskutera detta med din handledare och trafiklärare.
 • Hur många körlektioner behöver jag genomföra?
  En svår fråga som är svår att ge ett enkelt svar på. Alla är vi olika och vi lär oss olika fort. För somliga är det enkelt att ta in information och omsätta det praktiskt eller teoretiskt och för vissa tar det längre tid. Vi alla har dessutom olika förkunskaper, vilket också är avgörande för hur många körlektioner man behöver.
 • Måste jag gå introduktionskurs en gång till om jag ska övningsköra med en ny elev?
  Nej, kursen är giltig i 5 år. Under denna period kan du ansöka om tillstånd för fler elever utan att behöva gå om kursen.
 • Hur länge gäller ett utfärdat intyg om godkänd och genomgången introduktionsutbildning för handledare?
  Utfärdat intyg varar i 5 år.
 • Under vilken period måste jag ha vinterdäck?
  Mellan den 1 december till den 31 mars ska fordon ha vinterdäck enligt lag, om vinterväglag råder. Dubbdäck får du använda mellan den 1 oktober till den 15 april.
 • Jag har glömt inloggningsuppgifterna till körkortsfrågorna på internet!
  Eftersom dina inloggningsuppgifter till körkortsfrågorna är personliga måste du kontakta receptionen för att få tillgång till dem. Ring eller skicka mail till oss och då behöver vi ditt personnummer.

Våra lokaler är utformade för dig

Skrivet av admin Postad i Om oss

Vi tror på att en god utbildningsmiljö har stor inverkan på hur du som elev tillgodoser dig allt vi vill lära dig.

Vi har valt att förlägga vår utbildning i en modern ljus lokal på Regementsområdet där det finns närhet till bra övningsområden. Våra elever slipper köra långa sträckor för att få optimala övningsförhållanden. Närheten till Östersjögymnasiet och Österportskolan i Ystad borde vara en fördel för dig som gymnasieelev som eventuellt vill besöka oss på en håla eller rast.

Vår utbildningslokal är också utformad utifrån dig som elev. Om du inte vill sitta hemma vid datorn och plugga har du möjlighet att sitta på trafikskolan och studera körkortsteori på våra datorer. Teorisalen består av all modern utrustning som en utbildningssal bör ha. Känner du dig trött och vill vila från körkortsfrågorna kan du alltid utnyttja en av våra bekväma soffor eller fåtöljer för att ladda batterierna för ta nya tag en stund senare. Det kan även vara bra att veta att det finns en livsmedelsaffär alldeles i närheten.

Du behöver inte vara inskriven på vår skola för att känna dig välkommen till oss på Militärvägen 2 i Ystad. Oavsett vilket ärende som fört dig till skolan är du varmt välkommen till oss.

Våra röda bilar

Skrivet av admin Postad i Om oss

Större delen av din körkortsutbildning kommer du att spendera bakom ratten. Därför är det väldigt viktigt att övningsbilen är trafiksäker samt håller hög komfort. Det är även viktigt för oss att bilen är bränslesnål, vilket innebär mindre avgasutsläpp och en renare miljö.

Dessa fem bilar ingår i vårt röda stall:

 • 5 st Volvo V60 (diesel)
 • 1 st Ford DA3 Focus med automatisk växellåda (bensin)

Kom i tid!

Skrivet av admin Postad i Körkortstips

Kom i tid till dina lektioner! Detsamma ska du kräva av din lärare. Om läraren är sen (allting kan ju hända ute i trafiken) till din lektion, ska du givetvis kompenseras för detta i slutet av lektionen eller ev. vid någon av dina andra bokade lektioner.

Vet du att du betalar ca 13 kr/minut för en körlektion?

Om du måste avboka en körlektion för sent (efter kl 13.00 dagen innan körlektionen), så hör med någon av dina kompisar om de vill köra den istället. Då slipper du betala för den.

Vill du bli hämtad eller lämnad någonstans? Givetvis löser vi det. Observera dock att den tid det tar att lämna eller hämta dig ingår i din körlektion. Detta beror på att vi har ett schema att följa och att nya elever väntar på sin körlektion.

Trivsel är viktigt

Skrivet av admin Postad i Körkortstips

Se till att du hittar en lärare du trivs med. Då blir det lättare, roligare och därmed mer effektivt.

Trivs du inte med din lärare ska du absolut säga ifrån alternativt byta lärare. Kom ihåg att det är du som betalar och därmed bestämmer.

Våga fråga. Om det t.ex. är något du inte förstår kan det bli lättare om läraren demonstrerar en körövning, vilket kan göra att du sparar både tid och pengar.

Förbered dig

Skrivet av admin Postad i Körkortstips

Din lärare informerar dig om vilket moment i utbildningsplanen du ligger på så att du kan förbereda dig inför kommande lektioner. Tänk på att du lär dig bäst om du kommer förberedd till din körlektion. Din lärare ska avsluta dina lektioner med att tala om vad du bör tänka på och ev. öva på tills nästa körlektion samt vad ni ska göra nästkommande lektion. Lyssna till din lärares råd, det är ju det du betalar för.

Din lärare noterar i det digitala utbildningskortet efter varje körlektion, där du och din handledare enkelt kan följa utbildningen och hur det går för dig. Ta del av tipsen du får av din lärare samt rekommendationerna om vad du bör träna på och tänka på lite extra tills nästa körlektion. Du förstår säkert att det är ett bra sätt att spara pengar på om du och din handledare kan träna aktivt på det som läraren rekommenderar.

 

Säkerhetskontroll

Skrivet av admin Postad i Körkortstips

Att gå igenom säkerhetskontrollen på din körlektion tillsammans med din lärare tar cirka 10-15 minuter. Det kostar dig mellan 120 – 180 kr. Den kostnaden kan du spara, så hugg tag i förälder eller kompis och öva hemma.

Var smart! Se till att ha ett flyt på säkerhetskontrollen så att du blir godkänd när vi testar dig.

Du får en checklista av din trafiklärare när du närmar dig teori- och körprov. Vill du ha den tidigare så bara hojtar du till i receptionen eller till din lärare.

Du skall ha kunskap om samt kunna kontrollera så att följande fungerar:

Ljud och ljus (parkeringsljus, hel- och halvljus, bakljus, blinkers, bromsljus, skyltbelysning, reflexer, ljudsignal)

Torkare och spolare (vindrutetorkare/spolare fram och bak, vätskenivån)

Styrning (styrservo)

Bromsar (färdbroms, bromsservo, parkeringsbroms)

Däck och fälg (mönsterdjup, lufttryck, ev. skador)

Vätskor (spolarvätska, bromsvätska, kylarvätska, motorolja)

Varningssystem (bilens kontrollampor, andra diagnos- och varningssystem)

Din handledare

Skrivet av admin Postad i Körkortstips

Vi ser gärna att din handledare följer med på dina körlektioner (om du vill, naturligtvis). Då blir det lättare för handledaren att hjälpa dig vidare i din körkortsutbildning och det är naturligtvis ett utmärkt sätt att spara pengar på.

Vi hälsar alltså även handledaren varmt välkommen i övningsbilen.

Personbil

Skrivet av admin Postad i Utbildningar

På vår trafikskola får du individuellt anpassade körlektioner. Vi strävar hela tiden efter att du som kund ska få en så effektiv och bra körkortsutbildning som möjligt. Kom väl förberedd till varje körlektion och var noga med att genomföra de teoretiska övningarna du får i uppgift av din lärare. Har du möjlighet att aktivt öva hemma mellan körlektionerna, så utnyttja gärna det. Du sparar på detta sätt både tid och pengar.

Du vill kanske effektivisera din körkortsutbildning och köra INTENSIVT? Av erfarenhet vet vi att det är inte helt självklart att en intensivutbildning passar alla elever, vilket bl.a. beror på ditt inlärningsmönster samt krävs det också att du och din handledare har möjlighet att AKTIVT träna på körningen hemma. Det krävs en hel del förkunskaper och du bör ha lätt för att lära för att en sådan utbildning ska fungera.

Intensivutbildningen börjar med en testlektion där vi mäter dina körkunskaper, t.ex. hur du behandlar bilen. Det bokas upp 20 st. körlektioner och då vill vi poängtera att det är svårt för oss att veta exakt hur många lektioner du behöver, vilket innebär att lektionsantalet kan behöva justeras i takt med att vi kör. Det kan bli mindre till antalet men det kan också bli fler. Vidare bokas det tid för både Riskettan och Risktvåan samt tider för teori- och körprov hos Trafikverket. Parallellt med körningen förbinder du dig att plugga intensivt även vad gäller teorin. Faserna (delproven) A, B, C, D, F och repetitionsfaserna ska vara klara och godkända senast tre dagar innan provtillfället. Om så inte är fallet, bokar trafikskolan av proven.

Observera att denna form av utbildning kräver mycket av dig som elev och även av handledaren,  för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig kunskapen på relativt kort tid. Hör av dig till trafikskolan så diskuterar vi mer kring din körkortsutbildning.

Ditt mål är ju också vårt mål och då gäller det att vi hittar rätt form för dig.

Vägen till ditt körkort

Handledarutbildning, körkortstillstånd, övningskörning, riskutbildning, kunskapsprov, körprov… att ta körkort är inte helt okomplicerat. Här reder vi ut begreppen och ger en komplett översikt av vägen till ditt körkort.

Viktiga datum

Aktuella tider för AM-utbildning (moped klass 1):

 • 2018-04-17
 • 2018-05-29
 • 2018-06-25

Aktuella tider för Riskutbildning 1 (kl. 8.15 – ca. 11.30):

 • 2018-04-27
 • 2018-05-17
 • 2018-06-08

Aktuella tider för Introduktionsutbildning (kl. 10.00 – ca. 13.30):

 • 2018-04-14
 • 2018-05-03 (observera kl. 16.30 – 20.00)
 • 2018-05-05
 • 2018-05-26

OBSERVERA att det numera går utmärkt att både boka och betala introduktionsutbildningen via vår e-handel.

Du hittar den under fliken ”Information”.